Наредба министра унутрашњих дјела барском капетану Зејнел бегу да истражи проблеме настале приликом Госпођин дана и традиционалног изношења крста, август 1896