Наредба капетану Јовићевићу да исплати дуг војводи Бећир бегу Османагићу, МУД, новембар 1881.