Наредба барском капетану да омогући Зејнел бегу управљање његовим добрима, МУД, мај 1882.