Мр Јован Мухадиновић, Утицај Турског посланства на Цетињу на трговачке односе Црне Горе и Турске, Ревија Бихор, бр.