Mr Jovan Muhadinović, Uticaj Turskog poslanstva na Cetinju na trgovačke odnose Crne Gore i Turske, Revija Bihor, br.