Мр Јован Мухадиновић – Турски посланици на Цетињу,Ревија Бихор, бр.