Mr Jovan Muhadinović – Turski poslanici na Cetinju,Revija Bihor, br.