Молба крајинског капетана Луке Марђоновића да се крајинска дјеца вакцинишу против краста, 1897.