Молба Бећир бега Османагића у вези његових синоваца, мај 1896