Молба барског викара Коловића књазу Николи да му опрости плаћање глобе за маслине, МУД, јун 1885.