Молба А. Замбелија црногорским властима за повишицу плате, 1896.