Младен Ломпар, Црногорски цртеж и графика током XX вијека, Гласник Народног музеја Црне Горе, бр. 11, 2015