Милан Јовићевић, Сабље занатске израде у дворцу Краља Николе, Гласник Народног музеја Црне Горе, бр.6, 2010