Milan Jovićević, Sablje zanatske izrade u dvorcu Kralja Nikole, Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore, br.6, 2010