Марина Шоћ, Револвер Гассер М са иницијалима књаза Николе Петровића, Гласник Народног музеја Црне Горе, бр.6, 2010