Марина Шоћ, Конзервација турског миљеа, Гласник Народног музеја, бр.3, 2007