Marina Šoć, Konzervacija turskog miljea, Glasnik Narodnog muzeja, br.3, 2007