Копија берата о османском одликовању које је додијељено књазу Мирку, Османски архив Предсједништва Републике Турске (ЦОА)