Колашински капетан Марковић о поправци џамије у Колашину, МУД, јун, 1884.