Извјештај пописа земље Меда Јукова Балића у спужу, септембра 1896.