Захвалност барског викара Коловића за даровану земљу за римокатоличко гробље и молба да та земља постане неследно црквено добро, МУД, март 1882.