Жалба отоманском заступника на барске власти у односу према муслиманима Бубићу и Лаковићу, МУД, јануар, 1881.