Жалба отоманског представника Алеко бега, на власти у Никшићу, МУД, јануар 1881.