Жалба министра унутрашњих дјела барском капетану Зејнел бегу, због нечистоће у овом граду, фебруар 1896. године