Žalba ministra unutrašnjih djela barskom kapetanu Zejnel begu, zbog nečistoće u ovom gradu, februar 1896. godine