Др Звездан Фолић, Римокатоличке редовнице у Црној Гори, 1945 – 1965, Гласник Народног музеја, бр.8, 2012