Dr Zvezdan Folić, Rimokatoličke redovnice u Crnoj Gori, 1945 – 1965, Glasnik Narodnog muzeja, br.8, 2012