Др Дејан Газивода, Археолошка истраживања тврђаве Бесац у Вирпазару, општина Бар, Гласник Народног музеја, бр. 8, 2012