Dr Dejan Gazivoda, Arheološka istraživanja tvrđave Besac u Virpazaru, opština Bar, Glasnik Narodnog muzeja, br. 8, 2012