Дозвола хоџи Кокотлији да отвори џамију у Спужу, МУД, фебруар 1883.