Дозвола министра унутрашњих ђела да херцеговачки муслимани продају своје непокретности у Никшићу, МУД, новембар 1885.