Дозвола Бећир бегу да преузме купљеног овна, септембар 1896