Дервиш бег Османагић о уписивању муслиманске ђецу у црногорске школе, МУД, децембар 1880.