Декрет књаза Николе којим је Антон Закарија постављен за главног капетана црногорских лука, МУД, јул 1882.