Дарко Бакић, Други период Вуковићевог дипломатског представљања у Цариградском посланству, Гласник Народног Музеја Црне Горе, број 6, 2010 1