Darko Bakić, Drugi period Vukovićevog diplomatskog predstavljanja u Carigradskom poslanstvu, Glasnik Narodnog Muzeja Crne Gore, broj 6, 2010 1