Вукота Вукотић, ТРАГОМ ДОКУМЕНАТА – О учешћу Црногораца у Српској револуцији 1848-49, Гласник Народног музеја Црне Горе, бр. 12. 2016