Војвода Симо Поповић о римокатоличким свештеницима који нијесу дио Католичке цркве у Црној Гори, МУД, фебруар 1886