Војвода Симо Поповић министру унутрашњих ђела о молби барског викара да се дон Марко из Перасра постави за свештеника у Бару, МУД,јул 1885