Барски капетан Зејнел бег обавјештава црногорске власти о усјевима и приносима 27.07.1896