Barski kapetan Zejnel beg obavještava crnogorske vlasti o usjevima i prinosima 27.07.1896