Аско Ибричин Љуца поклања земљу у Никшићу цркви, 1879. године – Архивско библиотечко ођељење Народног музеја Црне Горе