Александар Беркуљан, Трансформација, Гласник Народног музеја Црне Горе, бр.6, 2010