Beogradske opštinske novine 05.12.1899-3

Beogradske opštinske novine 05.12.1899-3