Beogradske opštinske novine 05.12.1899-2

Beogradske opštinske novine 05.12.1899-2