Beogradske opštinske novine 05.12.1899-1

Beogradske opštinske novine 05.12.1899-1