Jovan Muhadinović, MALISORSKA BUNA I CRNA GORA, Matica, 2018, br.74