Јован Мухадиновић, ЦРНОГОРСКО–ТУРСКО РАЗГРАНИЧЕЊЕ ОД 1878. ДО 1880., Матица, 2017, бр. 69