Јелена Радулов -Џубелета, Џупелета дио малисорске народне ношње,Гласник Народног музеја Црне Горе, бр.12, 2016