Јелена Радулов, Прослава Васкрса у Црној Гори, Гласник Народног музеја Црне Горе, бр. 11, 2015